Page 2 of 5

Que vuelen los ferretes. (artículo publicado en Coruña Hoy el Martes de Carnaval 2017)

 

faviconDos semanas de Antroido que son dos semanas donde se aflora el espíritu diferencial coruñés. Los atlánticos aires que toman los espíritus choqueiros, y ya toda la ciudad liberal, la de Porlier, la de la Cabeza de Reino, la de las Irmandades da fala, ya piensa en  la Calle de la Torre, choqueiródromo mayor, eje sanguíneo que va desde la estatua de Canzobre en la Plaza del Parque hasta la Plaza de España, donde Porlier perdió la cabeza. Es aquí en este punto donde se marca la frontera entre la ciudad de las instituciones, que durante cuán tiempo se mantuvo indiferente e incluso censora con el carnaval coruñés, popular, del pueblo de las Atochas y Montealto, marinero y proletario.

El choqueiro no se viste como se viste la mazcara o se viste el peliqueiro. El choqueiro lo lleva en el alma.

Un carnaval expresivo del carácter ácido y alegre del coruñesisisímo, que dió color a la ciudad de los oscuros “anos da fame” que nuestros hermanos irlandeses llamarían la “famine”. Los años de Nito, choqueiro mayor, que vino al mundo en el epicentro de Montealto en los años últimos del siglo XIX, cuando languidecía la etapa de esplendor de los Apropósitos coruñeses auspiciados por el glorioso Cículo de Artesanos, también extramuros.

El gran Eladio Rodríguez, gigante de la cultura gallega entre siglos, definirá al apropósito como revista teatral que alterna coplillas cantadas ejecutadas por músicos y actores no profesionales el Miércoles de Ceniza, propio del Carnaval de A Coruña. Y si lo decía don Eladio en su monumental Enciclopedia Gallego Castellana, va a misa.

Nito, choqueiro mayor, regenerará los Apropósitos en la década de los 30 hasta el inicio de la sinrazón de una guerra incivíl. Precisamente, donde resistió el régimen constitucional como último reducto en una ciudad constitucional como esta, en el Teatro Rosalía, antes Principal, se desarrollaron sus míticos Apropósitos. Allí, volaron los ferretes de Nito, choqueiro mayor. Precisamente, Aniceto Barros, actor de cabecera de Nito, será uno de los defensores del Gobierno Civíl, detenido en el ágora de la cultura escenario de sus glorias entroidescas.

Los Anos da fame trocaron las melodías de fox-trot y la alegría coruñesa por la oscuridad, la opresión y por un gran aburrimiento hecho pedazos por una nueva generación de choqueiros, presididos por un caballero de la triste figura con alta chistera que respondía al nombre de El Viejo. Es Manuel García Cabezón, Canzobre, choqueiro mayor, escoltado por sus mariachis coronados de abovedados bombines, los mismos que Gelito o César San José vieron en los hoteles de la city de Londres.

En la mitología del carnaval de Brigantia figura también Palau, Juan Iglesias Mato, concejal choqueiro que en los noventa dió vida a unos rejuvenecidos mariachis de Canzobre, y los convirtió en eternos.

A Coruña, extramuros, vibra, farrea, “y se divierte” como reza el anónimo refrán de los veraneantes. Y lo hará hasta quemar al inquietante Momo en la arena de San Amaro, la playa más romántica del mundo, pues no en cualquier arenal se ahogó  Aurelio Aguirre, joven Príncipe del Románticismo. Seguro que desde San Amaro también cruzaron las aguas hacia el céltico Alén legiones de choqueiros, para cantar sus ferretes en la Eternidad.

Disfruten, que pronto es Miércoles de Ceniza… y las cosas de la intimidad nada tiene que ver con la ley electoral, como diría Picadillo, un buen alcalde choqueiro. Continue reading

1846 ou cando os de Viveiro mandaban na Coruña.

Retrato de Pastor Díaz. Museo del Prado.

Retrato de Pastor Díaz. Museo del Prado.

Dí o grande Otero Pedrayo[1] que existen dous momentos estelares na recuperación da cultura galega que teñen como escenario a meiga cidade da Coruña: a celebración dos Xogos Florais o 2 de xuño de 1861, do cal falaremos noutra ocasión, e o glorioso discurso de Nicomedes Pastro Díaz Corbelle o 4 de novembro de 1846.

Pastor Díaz, nado na Rúa de Abaixo no casco histórico de Viveiro en 1811, estudou no Colexio Insigne da Natividade da vila do Landrove[2] as primeiras letras, e como todo o mundo con posibilidades naquela provincia de Mondoñedo do Reino de Galicia, pasou polas aulas do Seminario Conciliar de Santa Catalina da cidade mindoniense antes de ingresar na Universidade de Santiago de Compostela. Na cidade da Rúa do Franco, Nicomedes coñecerá as frías noites húmidas e de liberación xuveníl poética entre os latíns da carreira de Dereito. Frías eran as aulas da Colexio de Fonseca e frías eran as augas do Sar, a onde baixaba a saudalas o adolescente Pastor Díaz, quizais pensando no amor platónico de xuventude[3]. Na cidade compostelá escribirá o poema de amor de moi de mañá e de xuventude “A Alborada” no ano 1827[4], que podemos considerar a explosión de arranque do Rexurdimento.

A nosa Emilia Pardo Bazán dixo que Pastor Díaz ó decidir desprazarse á Villa y Corte de Madrid para participar da vida na Administración[5] e política liberais traicionouse a sí mesmo, afogando as musas no río Landro. Curioso ver ó poeta precursor e iniciador participando do gabinete do ministro de Burgos, cercenador do Reino de Galicia, o mais antígo do Occidente, de oríxe inmemorial.

En política, Pastor Díaz foi defensor da monarquía liberal encabezada pola raíña nena Isabel II[6] e da rexente, a súa nai, María Cristina. Un dos coñecidos “puritanos” defensores da Constitituciín de 1837 e do equilibrio entre os logros da revolución e mantemento das tradicións pero alonxado das postulados dos absolutistas ou integralistas. Logo do pronunciamento do Capitán Xeneral Baldomero Espartero, Duque de la Victoria, en 1841 e a saída ó exilio de María Cristina, chegou o momento dos liberais coruñeses. Baixo a supervisión do home de Espartero, o xeneral Iriarte, logo nomeado Capitán Xeneral de Galicia, formouse a Junta Provisional onde están os progresistas coruñeses, nomes como José Cepeda, Pedro Andrés Mourín, Santos Allende, Nicolás de Luna, Juan Francisco Fernández, ou sobre todo, Vicente Alsina. A pro-dama Juana de Vega, viuva do mítico xeneral liberal Francisco Javier Espoz y Mina dende decembro de 1836, foi nomeada Camarera Mayor de Palacio e aia da raíña nena e da súa irmá Luísa Fernanda, e os moderados e defensores até última hora de María Cristina no porto de Valencia antes do exilio, foron castigados duramente por Espartero. Pastor Díaz foi encadeado.

As nosas visitas guiadas na Semana Santa de Viveiro. Aos pés de San Francisco, onde hoxe repousan os restos de Pastor Díaz.

As nosas visitas guiadas na Semana Santa de Viveiro. Aos pés de San Francisco, onde hoxe repousan os restos de Pastor Díaz.

As eleccións de 1843 as listas antiesparteristas gañaron e a Espada de Luchana disolve as novas Cortes, motivando un novo pronunciamento dos elementos moderados que levan a súa caída. Na Coruña é o momento dun novo Gobernador Civíl, o xeneral Martínez, perseguidor de toda idea de renovación, e da nova corporación municipal de alcaldes como Juan Flórez e os prohomes do moderantismo coruñés como Bruno Herce ou César Tournel.

Coa caída do réxime de Espartero, as cousas mudan. Dificultades para o cenáculo progresista coruñés, e Pastor Díaz medrará en política, aínda que era dos críticos ao militarismo de Narváez, o novo director da política española.

Elixido deputado nas eleccións de 1843 pola Coruña, foi premiado có nomeamento como Secretario do Banco de Isabel II, e repite como deputado tras as novas eleccións convocadas polo novo réxime en outubro de 1844.

Nas Cortes defende a dotación por parte do Estado da Igrexa Católica, defende a validez da Constitución de 1837, e mesmo realiza unha viaxe de dous meses a Londres, onde coñece de primeira mán as institucións do modelo liberal británico.

E chegamos ó ano 1846, triste para Galicia e para a súa cabeceira liberal, A Coruña, polo sacrificio dos heroes de Carral[7], resposta ante a ríxida tiranía de Narvaez. A proclama da Revolución de 1846 será realizada polo secretario da Junta Antolín Faraldo[8], betanceiro que ó igual que Pastor Díaz fora estudante do Colexio Insigne de Viveiro e da Universidade Compostelá. O sable do movemento será o comandante do Rexemento de infantería Zamora, acuartelado na Coruña, Miguel Solís y Cuetos, que se convertirá en mito.

Aínda non se apagaran os ecos da revolución de Galicia, cando o goberno anunciou o casamento da raíña Isabel II e da súa irmá Luísa Fernanda, cuestión que supuxera nos derradeiros tempos unha crise nas cancillerías europeas[9]. Precisamente o parlamentario Pastor Díaz leu o seu discurso na cámara “El matrimonio de S.M. y el de su augusta hermana” o 17 de setembro, pouco antes de voltar a Galicia e visitar Viveiro e lembrar os fríos tempos universitarios en Compostela. Pero sobre todo, regresou a Galicia para dar o seu importante discurso no foro coruñés.

Ocorreu o 4 de novembro no Teatro de la Franja ou de Variedades, sede por aquel entón do Liceo[10] coruñés.

Aquí estivo até finais do XIX o Teatro de Variedades. Rúa coruñesa da Franxa.

Aquí estivo até finais do XIX o Teatro de Variedades. Rúa coruñesa da Franxa.

Aquela Coruña en 1846 era unha cidade pesimista polos feitos de Carral, pola antipatía manifesta do goberno central moderado, duns 20.000 habitantes, cun Hospital da Caridade e Inclusa de Expósitos absolutamente superados polas ondas de xentes caídos na miseria, enfermos e mendigos vidos das aldeas para implorar asistencia nuns anos de peste[11], sen apenas institucións educativas[12] mais alá das escolas relixiosas. Pero era unha Coruña onde brilaba por aqueles anos a figura do xove abogado vivariense Luís de Trelles y Noguerol.

Era uns anos mais novo que Pastor Díaz[13] e levaba afincado na Coruña dende 1842, onde aos 23 anos abreu un moi coñecido bufete moi cerca da Colexiata, na Veeduría. Neste ano 1846 Trelles era Auditor sustituto de Guerra na Capitanía Xeneral de Galicia e Fiscal sustituto do Xulgado de Guerra, ubicado no fermoso pazo do XVIII denominado Casa da Veeduría. Desempeñaba estos dous oficios de xeito interino, pero indefinidamente. Publicará na revista El Centinela de Galicia, e moi pronto será o home administrativo, de confianza, dos Capitáns Xenerais de Galicia.

Luís de Trelles.

Luís de Trelles.

O xove avogado asisteu ó Teatro da Franxa para escoitar a histórica declamación do ilustre paisano. 6 anos mais tarde Pastor Díaz facilitará a entrada de Trelles nos círculos culturais e, o que é moi importante, o ingreso na Administración liberal en Madrid.

Aquel día Pastor Díaz naquel teatro da Franxa falou a Galicia:

“Si en algún momento Galicia dejó de ser mi patria política, nunca dejará de ser mi patria literaria”.

O Trelles coruñés aínda non era político, era un profesional do foro. En Madrid pronto quedará desencantado polas políticas tanto de moderados como de progresistas, sobre todo con respecto á Fé Católica, onde sempre se refuxiou. Por iso rematará a súa vida abrazando postulados ultramontanos. Será Carlista e fundará no 68 a Adoración Nocturna Española. Establecendo o grupo da Adoración en Zamora, morre en 1891[14]. Hoxe é Beato e a súa causa de caconización en Roma está aberta. Pero éste da Coruña é outro Trelles.

O que asiste á Franxa aquel 4 de novembro de 1846 era un mozo moi responsable e cargado de soños, que asistía á visita que a Luz de Galicia en Madrid realizaba na Coruña, a declamación do Príncipe do Romantiscismo. Otero Pedrayo destacará este feito como fundamental do Rexurdimento, na Coruña, onde brilaban duas estrelas de Viveiro. O liberalismo esparterista postergado e dominante na cidade, os Juana de Vega e Alsina permaneceron na súas casas afeando deste xeito a presencia dun home ó que vían como axente de Narváez, ao que odiaban. Mesmo o Capitán Xeneral Martínez tivo que tomar medidas nese 1846 ante os rumores que circulaban na Rúa Real dun desembarco nas costas galegas de refuxiados armados esparteristas. Na residencia de Juana de Vega maquinábase en contra do goberno, mesmo coa presencia do cónsul da Súa Maxestade Británica.

Nicomedes Pastor Díaz ten unha rúa adicada na Coruña, entre a Fábrica de tabacos e o Parque Europa, onde desembocaba o Monelos, ao igual que o Landro a fai en Verxeles, e Trelles tivo até fai pouco unha humilde placa na casa onde tivo residencia e bufete na Veeduría.

Pastor Díaz foi o mais laureado poeta dos Xogos Florais da Coruña do 1861, recollido no Album de la Caridad de López Cortón, e debía prologar os Cantares Gallegos de Rosalía en 1863, pero morre en Madrid case na miseria días antes de facelo.

 

[1] Ramón Otero Pedrayo. Guía de Galicia. 1926. Pág. 199.

[2] Vila do Landrove daquela. Hoxe haberá qué dicir Cidade do Landro. Cidade dende a concesión de tal título pola raíña Isabel II á que Pastor Díaz tanto defendeu, e Landro, pois hoxe o río principal que desemboca na Ría de Viveiro é mais coñecido por esta forma acurtada, case a xeito de adaptación poética. Fausto Galdo mesmo daralle ó mesmo pastor Díaz a primeira autoría desta denominación.

[3] Murguía mesmo dixo que tras coñecer a morte de Eulalia, pensou en tirarse ó río. Tremenda escea romántica para un príncipe do Romanticismo. Chao Espina indicou igualmente a procedencia de Eulalia: a parroquia vivariense de Galdo. Historia quizais retratada para a eternidade no conto “Una cita” do propio Pastor Díaz.

[4] O polígrafo vivariense Xosé Insua dí que dende A Alborada de 1827 de pastor Díaz a De catro a catro de Manuel Antonio de 1927 hai un século no que a literatura galega se desenrrola con unha velocidade vertixinosa, dende os tempos escuros do primeiro Rexurdimento, ou mais ben os Precursores en afirmación murguiana, até as avangardas europeas.

[5] No recén instaurado Ministerio de Fomento, “óbra y gracia” de Javier de Burgos, o Laminador do Reino de Galicia.

[6] Pastor Díaz morre en 1863, sen ver, pois, a caída de Isabel II tras o triunfo da Gloriosa de 1868. A raíña, acusada de ingrata, vengativa e mesmo de adúltera polo mozo republicano Fernández Latorre. Abandoada por todos, mesmo polo seu valedor Leopoldo O´Donnell, xefe político de Pastor Díaz.

[7] O Rexemento Zamora de claras inclinacións esparteristas será movilizado hacia Valladolid polo novo goberno de Narvaez para telo máis controlado, pero sublevarase en Lugo. Solís dará marcha atrais e acampará en Eirís, incapaz de entrar nunha cidade ben illada cara o exterior polas medidas do Capitán Xeneral Juan de Villalonga. Finalmente, o exército sublevado dirixirase cara a Santiago, donde será derrotado en Cacheiras. Solís será fusilado diante da igrexa de San Estevo de Paleo en Carral. Él mesmo dará as ordes ó pelotón de fusilamento, tal e como fixera o mártir antiesparterista xeneral de cabalería Diego de León no 42.

[8] No cal proclama que “chegará a conquistar Galicia a influencia de que é merecedora, colocándose no alto lugar á que está chamado o antigo reino dos suevos”.

[9] Gran Bretaña e Francia esixiron que se buscara un Borbón como esposo de Isabel. O seu primo carnal don Francisco de

[10] Ubicado en el solar da Rúa da Franxa onde en 1767 Feliciano Míguez ergueu o Salón Filarmónico. En torno ó 1823 foi reformado por Bernardo del Río, óbra do afamado arquitecto municipal Melchor Prado Mariño. Este Teatro Viejo, de Bernardo del Río ou de Variedades foi a platea coruñesa até a inauguración do Teatro Principal, hoxe Teatro Rosalía de Castro, en 1840, óbra de José María Noya, tío de Manuel Murguía. A partires de entón o local alugarase a asociacións culturais coruñesas. Dí Federico Tetamancy na súa Historia Comercial de la Coruña que o Teatro de la Franja foi sede da Sociedad Liceo Brigantino no período 1845-1848, que é cando declamará en el Pastor Díaz. Será demolido en 1889. Faustino Domínguez Coumes-Gay, o arquitecto de don Eusebio da Guarda, realizará o actual Edificio Simeón, ubicado no núm. 22 da Rúa da Franxa, hoxe sede dos Servicios Económicos do Concello da Coruña.

[11] Na década dos 40 a peste é endémica. Haberá unha forte crise de pestilencia en 1847. O porto coruñes era foco de entrada destos males. No 1856 a Condesa de Espoz y Mina Juana de Vega abrirá o seu pazo ós enfermos e a Corporación pedirá o título para ela de marquesa de la Caridad, que rexeitou.

[12] Non será até 1887 cando o coronel de artillería Camilo Rodríguez-Losada y Ozores financiará as Escolas Populares na parte alta da Cidade Vella, coñecidas có nome de “escolas do caldo”, xa que os nenos non só podían enriquecer o intelecto, senón tamén a barriga.

[13] Luís de Trelles naceu na vella Pescadería de Viveiro, na rúa que hoxe leva o seu nome, o 20 de agosto de 1918. Pastor Díaz leváballe 8 anos.

[14] Trelles está soterrado na Catedral de Zamora.

Manuel María Puga Parga, “Picadillo”. Extrafalario alcalde.

Aquí encarnamos a Picadillo, con 20 kilos menos, claro, para poder hacer alguna visita guiada al Palacio de María Pita.

Aquí encarnamos a Picadillo, con 20 kilos menos, claro, para poder hacer alguna visita guiada al Palacio de María Pita.

Hijo del muy prestigioso abogado Luciano Puga y definido a sí mismo como pacífico ciudadano, conservador, Juez Municipal de Arteixo, pasajero de trasatlántico de primera clase, espadachín, fiscal, concejal, alcalde de A Coruña, juez eclesiástico, alcalde de nuevo y pacífico ciudadano de nuevo.

Alcalde, por lo tanto, en dos ocasiones de A Coruña: en la primera etapa desde el 13 de octubre al 31 de diciembre de 1915; y en la segunda desde el 5 de julio al 27 de agosto del conflictivo año de 1917.

Retrato de Picadillo de Manuel Abelenda zapata, 1915, colgado en la Galería de Alcaldes de María Pita.

Retrato de Picadillo de Manuel Abelenda zapata, 1915, colgado en la Galería de Alcaldes de María Pita.

Gran amante y conocedor de la gastronomía popular gallega, ejercerá de periodista con varios artículos publicados en El Noroeste. “Picadillo” será su pseudónimo.

Nos indica Picadillo en sus memorias que a los 8 años de edad pesaba 75 kilos. Un día visitó la ciudad un circo alemán cuya mayor atracción era el considerado ser humano más obeso del mundo. La gente salió desilusionada confesando que a don Manuel se le podía ver gratis por la calle.

Manuel Puga estudiará la carrera de Derecho en Santiago de Compostela, donde su padre fué alcalde, y en 1891 decidió ir a Cuba para acompañar a su padre que en aquel entonces era presidente del Banco de España en aquella provincia antillana de la Monarquía. En la isla caribeña Picadillo entrará en una controversia y decidirá batirse en duelo con su oponente, pero finalmente se decidió paralo debido a su avanzado peso.

Regresará a la Universidad Compostelana donde finalmente en 1895 leerá su tesis ” Los privilegios del status nobiliario”. Después del fallecimiento de don Luciano, su padre, Picadillo heredará las relaciones sociales y políticas de éste y abrirá en A Coruña uno de los más influyentes despachos de abogado del Foro gallego.

Pero Picadillo seguirá con su faceta periodística y publicista y en 1905 publicará el monumento de la gastronomía popular galaica “La cocina práctica”, prologada ni más ni menos que por doña Emilia Pardo Bazán, su gran amiga e igualmente amante de la cocina con publicaciones sobre gastronomía gallega y española.

En “La cocina práctica”, Picadillo publicará sus recetas, tales como el bacalao estílo Wenceslao y Picadillo, pues la clave del plato eran unas lonchas de bacalao delgadas como el gran Wenceslao Fernández Flórez; y unos tomates grandes y gordos como lo era nuestro don Manuel Puga. “Yo terminaré cortado en dos mitades, pero usted quedará desalado, querido amigo, lo que es mucho peor”, termina diciendo Picadillo a don Wenceslao[1].

Otras estrellas del recetario puguiano son el lacón con grelos, con timing incluído, el cocido con garbanzos estilo carmelita, el caldo consumado o “consomé”, o las filloas estilo Pérez da Augalada, frente a los “crepes” burgueses. Picadillo siempre será el azote de la “nouvelle cuisine” frente a las esencias de la cocina “de toda la vida”.

Em 1913, Picadillo anuncia su entrada en la política en las hojas de El Noroeste con un artículo “Quiero ser alcalde” dirigido a las pescaderas del Mercado de Abastos, donde les dice “vosotras no podeis votar[2], pero teneis maridos, hijos…a ellos pedidles, hasta llegar a la zapatilla, que las cosas de alcoba nada tienen que ver con la ley electoral”.

El primer día del año 1914, Picadillo inauguraba su etapa de concejal. En 1915 dimite el alcalde Javier Ozores Pedrosa y accederá a la alcaldía, aunque por un muy breve período de tiempo dado los cambios que se produjeron en el gobierno central.

En julio de 1917 accede al poder Eduardo Dato[3] y Picadillo será nombrado “a dedo” de nuevo alcalde, pero decidirá dimitir antes que tomar medidads represivas contra los obreros en las jornadas de la huelga del 13 de agosto de 1917[4].

Poco después, el 30 de septiembre de 1918 Picadillo cae enfermo de la “gripe”[5], tremendo mal que costará la vida a muchos europeos de su tiempo, y fallecerá ante la consternación de la ciudad. El traslado de su extraordinariamente gran cuerpo desde su residencia de la coruñesa Franja hasta la capilla de su pazo de Anzobre en Arteixo fué toda una odisea.

 

 

[1] Wenceslao Fernández Flórez, autor de la mítica novela “El bosque animado”, y creador por lo tanto del fantasma Fiz Cotobelo, el guía de la Santa Compaña más famosa; alma en pena al que tenemos el honor de interpretar en nuestras visitas guiadas re-enactment del cementerio coruñés de San Amaro, incluído en el Itinerario Cultural Europeo y miembro de la ASCE.

[2] Las mujeres no tendrán derecho de voto hasta la II República.

[3] Eduardo Dato, siendo ya expresidente, inaugurará el monumento a Concepción Arenal óbra de Ricardo Gallego en los Jardines Méndez Núñez, muy poco antes de su asesinato en la Puerta de Alcalá.

[4] El movimiento obrero coruñés agradecerá este gesto de Picadillo, político conservador, al que se le dará un diploma donde rezaba “Las sociedades de obreros a Manuel Puga Parga”.

[5] Otra víctima de la “gripe españoña” fué el muy prometedor pintor Germán Taibo, fallecido a temprana edad. La “gripe” no hizo distinciones entre jóvenes o viejos, o como se ve, entre gentes de vina sana u obesos.

¡Viva la Marquesa de la Caridad! ¡Viva Espartero!

Nicho del Mariscal Jaime de Arbuthnot (1791-1863)

Nicho del Mariscal Jaime de Arbuthnot (1791-1863)

Ya antes de la terminación del frante catalán de la I Guerra Carlista, el héroe del momento, el general Baldomero Espartero, Príncipe de Vergara[1], la Espada de Luchana[2], Duque de la Victoria[3], había sido tentado por liberales y moderados para la entrada en política. Pronto serán conocidas sus preferencias exaltadas de carácter democráticas radicales, frente al general de la prefencia de los liberales moderados Narváez.

Espartero, nacido en 1793, era dos años más joven que Arbuthnot y también fué americanista; es decir, veterano de las guerras de independencia americanas. Arbuthnot en Venezuela y Nieva Granada, y Espartero en el Perú. Eran, pues, “ayacuchos”[4].

Arbuthnot sirvió en la Expedición de Costa Firme a las órdenes del Comandante en Jefe Pablo Morillo, Marqués de Cartagena y Conde de la Puerta.

Arbuthnot sirvió en la Expedición de Costa Firme a las órdenes del Comandante en Jefe Pablo Morillo, Marqués de Cartagena y Conde de la Puerta.

Espartero fué un general bonapartista, héroe de las clases más populares, pero legitimista defensor de la monarquía de Isabel II, a la que nunca traicionará. Sin embargo manipulará a partir del final de la guerra en 1840 para desplazar de la regencia a María Cristina y ejercer ésta y la tutela de la reina niña de manera absoluta. Así en septiembre de 1840 estalla el pronunciamento de Espartero, que pilló a María Cristina en Barcelona a donde se había desplazado con la reina para el tratamiento de unas eccemas. En Barcelona la regente fué menospreciada por el Capitán General de Cataluña Antonio Van Halen[5] y se traladó a Valencia donde recibió la notificación de la dimisión del gobierno moderado de Ferraz. María Cristina, en la más absoluta soledad, recibió el apoyo de hombres como el Secretario de la Reina Nicomedes Pastor Díaz o el general Diego de León, antes de exiliarse en Marsella.

Espartero en octubre de 1840 asume personalmente la Regencia del Reino y nombra aya de la reina niña a Juana de Vega, viuda del general Espoz y Mina desde diciembre de 1836

Pastor Díaz será encarcelado y el general Diego de León[6] fusilado después de haber participado en un alzamiento contra Espartero. La frialdad con la que Espartero rechazó peticiones de indulto y su bonapartismo pronto arruinó la fama de héroe que se había labrado en los campos de batalla y fuera de la política.

Y en esta situación se llegó al noviembre del año 1842 cuando estalla el Alzamiento de Barcelona. Una Junta de Vigilancia se sumará a una insurrección de carácter moderado que se había producido en Pamplona, y pronto acturá de manera unilateral teniendo a la Milicia Nacional[7] como brazo ejecutor. El capitán General de Cataluña Juan Van Halen disuelve la Junta y saca las tropas a las calles. Los alzados pedían la caída de Espartero, la celebración de unas cortes constituyentes y la defensa del proteccionismo económico frente al liberalismo negativo para la industria textil catalana. Espartero, la Espada de Luchana, el Napoleón de Granátula de Calatrava, no estaba dispuesto a hacer concesiones y se presentó personalmente en la Ciudad Condal, a la que ordenó bombardear durante 12 horas. En la represión de esta insurrección participó el Brigadier Arbuthnot con su regimiento América número 14 de Línea desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre.

Carga del regimiento de infantería América del Brigadier Arbuthnot. Óbra de Ferrer Dalmau

Carga del regimiento de infantería América en el XVIII.  El Brigadier Arbuthnot será su comandante en 1842. Óbra de Ferrer Dalmau

 

[1] Premio otorgado por el famoso abrazo con el general carlista Maroto en diciembre del 1839. Este alto privilegio, sin embargo, será concedido por el rey democático Amadeo I de Saboya en 1872. Llevada aparejado el tratamiento de “Su Alteza Real”. Título confirmado luego por Alfonso XII.

[2] Luchana supuso la ruptura del asedio que los carlistas sometían a Bilbao. Fué la gran victoria de la carrera de Espartero.

[3] Concedido después de la terminación de la guerra en 1840. Este título llevaba aparejada la Grandeza de España.

[4] Sobre todo Espartero. Con el apelativo de ayacuchos fueron conocidos los generales protagonistas en la vida política durante la etapa de Isabel II. Curiosamente, tanto Espartero como Arbuthnot no participaron en la determinate Batalla de Ayacucho.

[5] Que había combatido junto a Arbuthnot meses antes en Peracamps. Van Halen fué herido y fué sustituído como comandante de la II División de manera interina el Brigadier Arbuthnot a pesar de no ser éste Mariscal de Campo.

[6] Teniente General de Caballería, muy joven, cordobés, destacado por sus proezas con su escuadrón tanto en el frente norte como en Cataluña durante la I Guerra carlista. Pastor Díaz estaba fascinado por su personalidad y le escribió una biografía. Fusilado el 15 de octubre de 1841 vestido con su uniforme de gala de oficial de caballería. Dió personalmente al pelotón de ejecución las órdenes. “No temais, al corazón”, dijo.

[7] Creada para la defensa de las políticas progresistas. La respuesta por parte de los moderados será la creación de la Guardia Civíl por Narváez en 1846.

JAIME DE ARBUTHNOT EN LA SEGUNDA FASE DE LA GUERRA CIVÍL. BRIGADIER Y JEFE INTERINO DE DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE CATALUÑA (1836-1840).

Nicho del Mariscal Jaime de Arbuthnot (1791-1863)

Nicho del Mariscal Jaime de Arbuthnot (1791-1863)

En 1836  el ejército carlista realizará acciones audaces con el objeto de llevar la guerra a otras partes de la Monarquía. Acciones que tendrán un éxito parcial, sobre todo propagandístico, como la famosa Expedición de Gómez[1] desde la Navidad del 35 hasta hasta junio de 1837 que hace practicamenta la vuelta a España sin poder ser neutralizado por el Ejército cristino[2]. Sin embargo, el objetivo final de estas acciones de abrir nuevos frentes fracasará.

En 1836 también es el año del reafirmamiento del carácter exaltado del gobierno liberal de María Cristina, con la subida al poder de Calatrava[3] y a los partidarios del restablecimiento de la Constitución gaditana, tras el “Motín de la Granja”, el 12 de agosto de 1836.

En mayo de 1836 encontramos a nuestro coronel Arbuthnot sirviendo en su regimiento ligero[4] de Aragón en la salida de San Sebastian. La ciudad estaba sitiada por las tropas carlistas del general Sagastibeltza, que frente a la opinión conservadora del Alto Mando decidió desatar una temeraria ofensiva contra la ciudad defendida por 1500 liberales y casi 5000 legionarios británicos del irlandés Lacy Evans[5] y por los cañones de las fragatas “Phoenix” y “Salamander”. En una de las cargas, Sagastibeltza recibe un disparo en la cabeza y muere. Otra impostante pérdida para los carlistas, que se retiran hacia Oriamendi.

El coronel Arbuthnot abandona San Sebastián el 28 de mayo participando en diversas acciones en el resto de 1836 como Fuenterrabía.

La bolsa de San Sebastián será rota un año después de la ofensiva de Sagastibeltza, aprovechando la Expedición Real[6], con la toma de Hernani, donde Arbuthnot obtiene la Cruz de 1ª Clase de San Fernando. Meses antes, se había producido el desastre cristino en Oriamendi, donde las tropas gubernamentales pretendían dar un golpe mortal a los carlistas con la toma del Cuartel Real carlista en un movimiento tenaza entre los British desde San Sebastián, Espartero desde Bilbao y Sarsfield desde Pamplona. El infante carlista don Sebastián llegará a tiempo a Oriamendi para destrozar a la Legión Británica[7].

Después del fín del saco de San Sebastián, Lacy y el general nacional Espartero se dispusieron a controlar la faja costera guipuzcoana que comunica Donostia con la frontera francesa. Es ese contexto está la toma de Hernani donde tiene una destacada actuación el coronel Arbuthnot.

Espartero sitúa su cuartel en esta última localidad, controlando el avance de las tropas nacionales, mientras que los carlistas deciden realizar una resistencia en Irún, donde fortificarán un fuerte y la propia casa consitorial.

El 16 de mayo de 1837 la artillería británica abre fuego contra Irún, pero no es lo suficientemente potente, de tal manera que las tropas cristinas se verán obligadas a un sangriento cuerpo a cuerpo y de casa a casa pagando un muy alto coste en bajas ante la obstinada resistencia carlista. Arbuthnot toma parte en estas jornadas de Irún, tomada el 17 de mayo, y su actitud al frente de sus hombres vuelve a ser notable. En Irún gana la Cruz de Primera Clase de San Fernando.

En septiembre de 1837 la Expedición Real se halla en su culmen y a las puertas de la Villa y Corte de Madrid. Por esa razón el general O´Donnell decide pasar a la acción y penetra en los dominios carlistas, de nuevo hasta Hernani en el interland de San Sebastián, casi siempre cercada. Los carlistas se fortifican en Andoain y O´Donnell los persigue incendiando todos los caseríos que se encuentra en el camino ejerciendo la política de tierra quemada. Entre el 8 y 14 de septiembre se enfrentarán a los carlistas mucho mejor adaptados al terreno y sobre todo al paisanaje. El coronel Arbuthnot está presente y se retira a San Sebastián junto a su comandante O´Donnell salvando la vida de milagro.

1938 será el último de Arbuthnot en el frente vasco, donde participa en las expediciones nacionales sobre Lasarte y Urbieta. En septiembre pasa al Regimiento América número 14 de línea con el cuél combatirá en el segundo gran frente de la guerra civíl: Cataluña.

De este modo, el coronel Arbuthnot participa en noviembre de 1839 en las acciones de las altural de Peracamps. Desde el Abrazo de Vergara del 31 de agosto el frente vasco había sido suprimido y los últimos episodios de la guerra civíl se dirimían en las montañas del interior de Cataluña, Aragón y el Maestrazgo.

Desde Lleida las tropas nacionales del general Valdés trataban de abrirse camino hasta Solsona con el fín de romper el cerco carlista y avituallar a la población. Los días 14, 15 y 16 de noviembre el Ejército isabelino toma los altos de Perecamps resultando Arbuthnot herido de bala de fusíl en el muslo derecho. Por su distinguido comportamiento, es ascendido al generalato, a  Brigadier.

Ya en 1840 el general de brigada Arbuthnot al mando de la 1ª Brigada de la 1ª División del Ejército de cataluña concurre a la exitosa Batalla de Peracamps del 24 de abríl, que será esta vez más decisoria que en los previos enfrentamientos. En esta acción el Mariscal de Campo Antonio Van Halen, hombre de confianza de Espartero, será herido y Arbuthnot pasará de manera interina a ser el comandante de la II División del Ejército de Cataluña. Por su actuación en esta acción ganará la Cruz de 3ª Clase de San Fernando, y permanecerá en operaciones hasta la terminación de la guerra.

El gran héroe de la guerra es sin duda en este momento el Capitán General Baldomero Espartero, la “Espada de Luchana”, al que idolatran sobre todo las clases bajas y las masas de campesinos. En septiempre de 1840 entra en Madrid como los césares después de una campaña con éxito. Un poco más adelante, será también regente del reino, y nombrará a nuestra Juana de Vega, viuda de Espoz y Mina desde diciembre de 1836, aya de la reina niña, aunque cada vez menos niña, Isabel II.

Aquí yace Juana de Vega viuda del general Espoz y Mina, cuyo corazón se halla aquí.

Aquí yace Juana de Vega viuda del general Espoz y Mina, cuyo corazón se halla aquí.

 

 

[1] Gómez es el homrbre del momento. Hasta Larra se pregunta en su narración “Noche de Difuntos de 1836” si Gómez era el responsable también de la erradicación de los zaguanes de Madrid.

[2] El general Gómez salió de Vizcaya con 3000 hombres y recorre Cantabria, Asturias y entra en Galicia, desfilando en la mismísima Plaza del Hospital, hoy del Obradoiro. A continuación cruza Castilla hasta Albacete donde se le junta Cabrera en septiembre del 36. Este ejército continúa si avance por Córdoba, Cádiz, girará a la derecha hacia Extremadura hasta Cáceres, regresando de nuevo a Córdoba, dirigiéndose finalmente al Norte, a Vizcaya, de donde habían partido casi dos años antes.

[3] En mayo María Cristina había cesado al gobierno de Mendizábal, que había ido demasiado lejos con su política desamortizadora y antieclesiástica, y llamará al poder a Istúriz. Sin embargo, Espartero y sus partidarios darán un pronto golpe en la Granja que obligará a la Regente a seguir con políticas exaltadas con el gabinete de Calatrava.

[4] Los regimientos de infantería ligeros son conocidos con el nombre de “cazadores” y llevan una corneta como distintivo.

[5] Héroe de guerra. Irlandés al servicio de las armas británicas en la península contra Napoleón. Terminó con el grado de Capitán las guerras napoleónicas. A Continuación participó en las colonias americanas, Waterlooo, en la Guerra Carlista liderando a la Legión Británica desde junio del 35, en la Guerra de Crimea en la mítica Batalla de Alma. Irlandés valiente que llegará a perder dos caballos en el campo del honor de Waterloo. Será recompensado con el título de Sir.

[6] Esta Expedición Real llevó al grueso del ejército carlista liderado por el Infante don Sebastián con el mismísimo Pretendiente a las puertas de Madrid, donde debía desposarse con la futura Isabel II, pero el proyecto fracasó a última hora

 

[7] Revés de Lacy Evans, que será mut cuestinado en Londres al ser tomado Oriamendi como un desprestigio del Imperio Británico.

El Jardín de San Carlos en A Coruña

 

Aquí estamos en las visitas dramatizadas interpretando al Teniente General en el Jardín de San Carlos.

Aquí estamos en las visitas dramatizadas interpretando al Teniente General en el Jardín de San Carlos.

Es un antíguo fuerte medieval denominado Fortaleza Vella y formaba parte del sistema abaluartado de las murallas de la ciudad vieja. También fué conocida como fortaleza de San Carlos; de ahí el nombre del jardín.

En el XVII se alojó un polvorín, que explosionó en 1658 arruinando el contiguo monasterio franciscano situado extramuros, la capilla del Sancti Spiritus con su cementerio de peregrinos y una puerta de la propia muralla.

Esta vieja torre de San Carlos permanecerá arruinada durante el resto del Antiguo Régimen hasta que en 1834 será adecentada para alojar la cripta del Teniente General británico John Moore, trasladadodesde los piés del Malvecín[1], por orden del Gobernador Civíl Francisco Mazarredo. Curiosamente, este primitivo emplazamiento de la sepultura de Moore igualmente se llamaba baluarte de San Carlos.

Cuando las tropas francesas del Duque de Dalmacia Soult abandonaron A Coruña en el verano de 1809, el General Pedro Caro y Sureda[2], comandante del Ejército de la Izquierda o Ejército de Galicia, ordenó la conducción de la tumba de Moore desde el baluarte de San Carlos en el Malvecín hasta las ruinas de la fortaleza vieja. Poco después, será instalado en la posición central del Jardín de San Carlos que desde entonces ocupa, con un monumento financiado por las autoridades británicas. Finalmente en 1839 se incorpora sobra la cripta el cenotafio-tapa de granito a modo sarcófago.

moore-elegante

El aspecto definitivo de este romántico lugar coruñés lo dará el gran alcalde Manuel Casás Fernández[3] y se colocará una placas recordando el naufragio del HMS Serpent en noviembre de 1890 frente a las costas de Camariñas que causó la muerte de 172 marinos, así como sendas planchas de mármol que adornan las jambas de un balcón-mirador sobre el cubo de la muralla de la fortaleza vieja del siglo XIII, y que recitarán para la eternidad los poemas de Thomas Wolfe “The burial of sir John Moore after Corunna” y de Rosalía “ante a tomba de John Moore”. Precisamente, a través de los jardines se puede entrar en el Archivo del Reino de Galicia, donde era archivero Manuel Murguía[4].

 

[1] Hoy, rosaleda de los jardines Méndez Núñez, aproximadamente donde se encuentre el monumento a Linares Rivas.

[2] El Marqués de la Romana, mallorquín. Llamado por los coruñeses el “Marqués de romerías” por estar continuamente oculto en las montañas gallegas, asturianas y cántabras.

[3] Llamado “alcalde jardinero” dado que en su tiempo en el gobierno se adecentaron muchos espacios ajardinados en A Coruña.

[4] Aunque el Archivo en el período 1871-78 en que fué Murguía archivero estaba situado en la Audiencia Territorial de Galicia, también Capitanía General.

EL JOVEN FERNÁNDEZ LATORRE

Fernández Latorre con uniforme de sargento de Artillería.

Fernández Latorre con uniforme de sargento de Artillería.

 

Nacido en una familia modesta del barrio de la Torre, a pesar de una no dilatada vida, se convertirá en un ejemplo de hombre de orígenes humildes que sabrá leer muy bien las relaciones sociales de la Galicia de su tiempo y situarse de una manera muy adecuada en la balanza de este complejo mundo decimonónico. De esta manera un joven ideólogo romántico republicano de ideologóa radical logrará emparentar con los señores de Rubianes, los condes de Alhucemas y tener trato de confianza con Eugenio Montero Ríos, el factotum más impostante del XIX gallego escenificado en la entrevista de Lourizán en 1888. Esto lo logrará Juan Fdez. Latorre una vez establecido en A Coruña, ya entrado en la madurez y después de haber vivido una juventud llena de acción, siendo militar de ideas demócratas radicales e incluso ministro de la República a una tierna edad que lo llevará a dos destierros en París. Precisamente, será al regreso de su segundo exilio en los años de la Restauración canovista, cuando Fdez.-Latorre creará el periodico La Voz de Galicia en nuestra ciudad, y comenzará su escalada social. Pero para entender a este Fdez.-Latorre es preciso repasar sus apasionantes años juveniles.

Nacido en una modesta familia[1] del barrio de La Torre, ingresa en el Ejército alcanzando la graduación de sargento en el arma de artillería, con mucha tradición en A Coruña.

Será destinado en Valencia[2] donde pronto comienza a manifestarse en política moviéndose en los cículos progresistas-demócratas de la ciudad del Turia.

El joven sargento Fernández Latorre será uno de los sargentos alzados en en el sublevamiento del cuartel de Artllería de San Gil del 22 de junio de 1866 en Madrid, donde los tres regimientos acuartelados toman las armas e inician un levantamiento deteniendo a los oficiales. La situación se complica con la muerte de algunos capitanes e incluso un coronel, jefe de unos de los regimientos, y finalmente las fuerzas gubernamentales sofocan sangrientemente la revuelta[3]. La represión se salda con 76 condenas a muerte, incluída la del sargento Fernández Latorre, de tan sólo 18 años.

Sin embargo, a pesar del fracaso del levantamiento de los sargentos de San Gil, la monarquía muy impopular de Isabel II quedará definitivamente tocada[4].

En septiembre de 1868 en la batalla del puente de Alcolea el ejército de millares de voluntarios armados del general Serrano desbaratan a las fuerzas gubernamentales, que propicia la abdicación de la reina Isabel II. Es el triunfo de la Revolución Gloriosa, que sesembocará en la formación de un Gobierno Provisional pilotada por los militares Prim, el propio Serrano y Topete.

El Gobierno Provisional conmutará las condenas a muerte por cadenas perpetuas y nuestro sargento huirá de la prisión en 1869, con romántica leyenda incluída[5] y se exiliará en París.

Pero la indefinición del Gobierno Provisional y la intención de Prim de buscar en las Cortes europeas un nuevo monarca para el trono español en sustitución de los defenestrados borbones llevará a Fdez. Latorre a intervenir con una enégica proclama contra un Gobierno que había traicionado el espíritu de la Revolución. Gracias al apoyo de un amigo director de un periódico progresista valenciano, Amalio Jimeno[6], oculto tras la identidad falsa de “el ciudadano Romualdo Osma y Martínez”, Fdez. Latorre publicará un artículo donde defiende el establecimiento de la República, frente a los maniqueos juegos de Prim y Serrano.

En este artículo Fdez. Latorre justifica la Revolución del 68 contra la reina Isabel II a la que llama adúltera e ingrata, no digna de los esfuerzos realizados en las pasadas guerras carlistas para preservarla en el trono. A continuación, dispara contra el Gobierno Provisional desconfiando de sus actores principales: Prim, Topete y Serrano, al que llama “el naranjero de Sevilla”, llamando en definitiva a los valencianos a lanzarse en pro de la República.

Después de la efímera Monarquía Democrática de Amadeo de Saboya y la muerte de su principal valedor, Juan Prim, arribará por fín la ansiada república por Juan Fernández Latorre, que se convertirá en un jovencísimo diputado.

Cuando Pavía disuelve las Cortes republicanas, Fernández Latorre se exilia por segunda vez en París.

Regresará en 1979 y dos años después creará La Voz de Galicia, dando paso a otra etapa apasionante y francamente diferente de su vida. Pera esa es otra historia.

[1] Dice Carlos Fdez. Santander que la madre de Fernández Latorre, maestra de profesión, le imprimió sensibilidad cultural. Carlos Fdez. Santander. Juan Fdez. Latorre.Vía Láctea Editorial, 1995; pág. 10.

[2] Será sargento del Regimiento de Artillería número 21 “Aragón”.

[3] Más de 200 muertos y heridos es el saldo final.

[4] No ayudará nada la actitud de la reina que exigía mayor severidad en la represión del movimiento insurreccional, que la alejó todavía más de su último valedor, el presidente Leopoldo O´Donnell.

[5] Parece ser que Fdez. Latorre tenía un romance con la hija de la mujer del carcelero que habría facilitado la fuga. Santander, pag. 17.

[6] La identidad de Amalio Jimeno erá mantenida por Fdez. Latorre en secreto hasta que La Voz de Galicia da a conocer en marzo de 1910 su identidad. Jimeno será recompensado por Fdez. Latorre, siendo éste Subsecretario de Gobernación del gobierno de José Canalejas, con el nombramiento de Gobernador Cicíl de Jaén. Fdez. Santander, pág. 98.

Guillermo Wey e o Camiño Inglés dende The Groyne.

 

Aquí estamos interpretando a Guillermo Wey para os participantes do I Encontro Internacional do Camiño Inglés. Foto de César Quián, La Voz de Galica

Aquí estamos interpretando a Guillermo Wey para os participantes do I Encontro Internacional do Camiño Inglés. Foto de César Quián, La Voz de Galica

O bachiller William Wey é un graduado en Teoloxía Sagrada da Universidade de Oxford e un dos fundadores do célebre Eton College baixo os auspicios do monarca inglés Henrique VI.

Peregrina ás tres cidades santas Roma, Xerusalem e Compostela. Pero a primeira é Santiago. Como resultado da súa peregrinación escribirá Itinerarium Peregrinacionis Magistri Wilelmi Wey non precisamente có latín clásico do humanista Aldo Manucio.

Visita Santiago no 1456, o santuario dos Apóstolos Pedro e Paulo en 1458 e Terra Santa en 1462.

Wey zarpa o 17 de maio de 1456 de Plymouyh en el Mary White (ese día zarparon seis naves cheos de peregrinos) e chega á Coruña e chega ó areal da Pescadería o 21 de maio. Grazas ao seu relato sabemos que ese ano 1456 era Ano Santo Xacobeo, o primeiro do cal se ten constancia e está documentado.

Logo de visitar Santiago regresou á Coruña. onde agarfou tres días para zarpar. Finalmente o 9 de xuño estaba de regreso na súa patria. Willia, Wey botou dous días de viaxe entre Coruña e Santiago e viceversa, outros dous en Santiago e sete en total na Coruña. En total 11 días en Galicia.

No 1857 o traballo de Wey foi editado en Inglaterra có título de The itineraries of William Wey, fellow of Eton College to Jerusalem A.D. 1458 and A.D. 1462 and to St James of Compostella A.D. 1456.

Wey recolleu esta cantíga en macarrónico latín internacional que recitaban os nenos da Pescadería coruñesa para pedirlles cartos ós peregrinos recén arribados.

 

Sancte Iaco a Compostel da vose leve a votir tere

Sancte Iaco bone baron da vose da da bon perdon

Bona tempe, bona vye, bona vente, bon perpassi

Da istes kee sunt assen una brank a vosse curtese.

 

 

Unha das primeiras mencións a Santiago, como apóstol de España, é a que fai o anglosaxón Saint Aldhelm (San Andelmo) a finais do sécuo VII e comenzos do VIII, que proclama que Santiago foi:

 

Primitus Hispanias convertit dogmate gentes.

 

Outro anglosaxón, Beda o Venerable, confirmaba a mesma crenza na súa Historia eclesiástica do pobo inglés (732), cando aínda non se descubrira o  sepulcro de Santiago en Galicia, nin existía, por conseguinte, a peregrinación.

Ernesto de Orden a fins do século XIV, conta a vida e proezas do heroe nacional escocés Robert Bruce, que foi tamén rei de Escocia. Este poema Bruce é un canto á independencia fronte ós ingleses.

Según as crónicas da época o rei escocés Robert Bruce prometera ir a loitar contra os musulmáns. Vendo que se lle acercaba a hora da morte sen ter cumplido esta promesa, chamou ós seus sus homes de armas e lles manifestou o seu desexo de que, unha vez morto, lle sacaran o corazón e o levaran con eles á guerra de Terra Santa ou de España. O valeroso e temible Sir James Douglas cumpreu o desexo do seu rei. Morre éste e Douglas leva, en efecto, o corazón do lexendario Robert Bruce nun pequeno cofre de prata colgada do pescozo. Arriba ó porto coruñés e visita Compostela. Chegados a Sevilla en 1330, o rei Alfonso XI de Castilla deulle o mando da vanguardia  nunha peligrosa acción contra os musulmáns. Douglas morre no combate. Para conectar esta magnífica epopeia en verso coa peregrinación a Santiago, Ernesto de Orden basease nun só verso:

 

He salit and left the grund of Spanie.

 

Grund ou The Groyne é unha forma de denominar á Coruña en inglés antígo.

John of Gaunt

Aínda que con fíns políticos, tamén chegou á Coruña Xoán de Gante, o Duque de Lancaster, un 25 de xullo Día de Santiago, para ser coroado rei de castela.

Hai outros peregrinos ingleses perfectamente documentados. Hai cabaleiros, nobles, cregos e xentes do común que constituen a maioría. Hai peregrinos singulares como Margery Kempe, Bumham de solteira e nada en King’s Lynn en 1373. Viaxeira infatigable, peregrinou por toda Europa e por Terra Santa. En xullo de 1417 chegaba a Compostela.

Xa en tempos da Reforma de Inglaterra de Henrique VIII temos a outro inglés, un médico chamado Andrew Boorde. Este hombre é autor da primera guía para viaxeiros escrita en inglés e publicada hacia 1547 baixo o título: The First Book of the Introduction of Knowledge.

Boorde visitou Compostela hacia o ano 1532 e, anos máis tarde, por segunda vez.

La Real Audiencia del Reino de Galicia

Real Audiencia y Capitanía General del Reino de Galicia, desde la cabecera de la iglesia de Santiago

Real Audiencia y Capitanía General del Reino de Galicia, desde la cabecera de la iglesia de Santiago

 

En el XVI se levanta el inicial edificio, que será derribado para levantar uno ex novo, más acorde a su relevancia. Para ello en 1746 Fernando VI establece un impuesto de dos reales en fanega de sal que se consumía en todos los pueblos del Reino, y se diseña el plano de Juan de Vergel, que muere en 1750. Asumirá la dirección de las óbras Francisco Llobet que reformará y ejecutará finalmente la Capitanía y Real Audiencia, con dos entradas diferenciadas, una por cada institución.

Dice el alcalde Manuel Casás[1] que ambas instituciones tenían sede en dicho palacio, realmente la propiedad de este edificio era de la Real Audiencia del Reino de Galicia[2], según se recoge en las Reales Órdenes de 1862 y 1863.

Las óbras del Palacio se terminarán en 1758. El archivo de la Audiencia se situaba en los sotanos hasta que 20 años después se terminarán las óbras de un flamante edificio de Archivo del Reino, situado en el Campo de Santo Domingo, extramuros de la ciudad de Betanzos[3].

Aún así la mayor parte del Palacio coruñés será ocupado por la residencia de los Capitanes Generales, que también eran Regentes y Presidentes de la Real Audiencia[4] durante el Antíguo Régimen.

El 19 de julio de 1908 se eleva al Ministerio un proyecto de nuevo palacio de la Audiencia Territorial firmado por los arquitectos Galán y Boán, pero no prosperó. No será hasta el gobierno de Casás cuando el 30 de marzo de 1925 se solicita al Directorio que se incluya definitivamente en los presupuestos. Se pensó inicialmente en el Campo da Leña frente al Cuartel de Alfonso XII, pero finalmente se escogerá la Plaza de Galicia, inaugurándose el flamante Palacio en enero de 1930, quedando en el olvido la vieja Audiencia donde habían triunfado figuras como Luís de Trelles y Noguerol[5] o Fernando Queipo de Llano[6], y procesos, algunos de ellos muy célebres, del Foro Gallego, como estos mediáticos casos que seguirán los gallegos del XIX[7]:

-El caso del Hombre Lobo. El Lobishome Manuel Blanco Romasanta, un hombre de 1´40 metros de estatura y extremadamente delgado fué acusado de descuartizar de manera salvaje a nueve personas como mínimo. Romasanta afirmaba que se convertía en hombre lobo y que al recuperar su aspecto humano se arrepentía de las crueldades cometidas. La Audiencia en noviembre de 1854 lo condenó al garrote, pero dado el interés mediático y científico del caso, con carta a la reina Isabel II del doctor Philips incluída, motivó la conmutación de la pena de muerte en cadena perpetua meses después. Romasanta se perdió para la historia en los calabozos de Allariz.

-El proceso a Curros Enríquez, denunciado por el obispo de Ourense por injurias a la Iglesia en la óbra Aires da miña terra. La figura de la Galleguidad será defendido en la Audiencia por Luciano Puga[8]. El 11 de marzo de 1881 Curros conseguirá una sentencia absolutoria.

-El proceso de las Grañas de Sor (Mañón) donde fué encausado Toribio, el bandolero más popular del XIX, Mamed Casanova, el mítico Bandido Casanova recogido en romances, cuya vida será novelada[9], por haber dado muerte a la criada del cura de su parroquia cuando asaltaba la casa rectoral. Detenido gracias al ardid  de otro cura, el de  San Xoán do Freixo en As Pontes, Casanova será condenado en la Audiencia en 1903 a la pena capital pero finalmente le será conmutada por 30 años de prisión. Será indultado en 1928.

-El crimen del Paseo de la Herradura de Compostela del Día de Santiago de 1901, en que dos moinantes conocidos en Santiago, el Vimianzo y la Peizoca fueron encausados por robar 3000 pesetas y dar muerte a Ángel Lorenzo. Ambos fueros condenados a muerte aunque indultados dos años después.

-El parricidio de Gil Brea en las plácidas orillas del río Ulla.

Como reconoce el mismo Casás, siendo estudiante y troyano en la Universidad Compostelana, asistía de oyente a las vistas en la Audiencia escuchando con reverencia los informes de los maestros del foro que se llamaban Maximiliano Linares Rivas, Luciano Puga o Paz Novoa.

 

[1] Memorias del Alcalde Manuel Casás Fernández. Concello de A Coruña, 1999.

[2] La Real Audiencia era el organo de última instancia del Reino y además funcionaba como primera instancia para los pleitos de la ciudad y el territorio circundante de 5 leguas.

[3] Aunque a este maravilloso edificio betanceiro el Archivo nunca fué trasladado. El edificio de la Capitanía/Real Audiencia de A Coruña y el Archivo de Betanzos son las dos joyas arquitectónicas testigos únicos del viejo Reino de Galicia.

[4] Establecida por los Reyes Católicos en 1480.

[5] Brillante abogado vivariense, de ideas carlistas y muy religioso; no en vano fundador de la Adoración Nocturna Española.

[6] Existe una placa en frente sobre la fachada in antis del maravilloso templo neoclásico que es la capilla del cementerio coruñés de san Amaro que indica que dicho edificio fué costeado por Fernando Queipo de Llano en 1833, a la sazón Gobernador Civíl, que por cierto yace en una sepultura en la sacristía de la capilla con un epitafio que reza Vir excelsus in foro.

[7] Por no citar los pleitos de María Pita a inicios del XVII, el asesinato del infiel Marqués de Valladares por su esposa e hijos a mediados del XVIII o el proceso del activista liberal Fandiño a comienzos del XIX.

[8] Padre de Manuel María Puga Parga, alias Picadillo, alcalde de A Coruña. Curros pagará los servicios de su abogado inmortalizando a Mariquiña, la hija del letrado y hermana de Picadillo.

[9] Hixinio Puentes. O bandido Casanova. Xerais, 2000.

CUANDO SANTO DOMINGO FUÉ PRISIÓN. GALICIA NO SE RINDE.

Doña Emilia Pardo Bazán, representada aquí de perfíl por el pintor Baamonde, es una de las figuras que visitará a la corporación municipal encarcelada en Santo Domingo.

Doña Emilia Pardo Bazán, representada aquí de perfíl por el pintor Baamonde, es una de las figuras que visitará a la corporación municipal encarcelada en Santo Domingo.

En 1893 el Gobierno inicia su plan de reorganización de las regiones militares.

En las páginas de La Voz de Galicia, el general Sánchez Bregua reclamaba la permanencia de la institución militar en A Coruña[1].

El 23 de marzo de 1893 la Junta de Defensa de la Capitanía que preside el alcalde José Soto hace un manifiesto probablemente redactado por don Ramón Pérez Costales en el que llama a la resistencia firme en el que termina “¡Todo por Galicia y para Galicia!”.

En los días siguientes llegan las adesiones de Santiago[2] y del mismísimo Juan Fernández Latorre.

El 8 de junio la Junta hace un llamamiento al pueblo gallego para una gran manifestación en la Plaza de Toros.

En el 23 la Junta es procesada por “desobediencia y constitución ilegal”. La respuesta es fulminante: suspensión del pago de toda contribución directa al Estado, advirtiéndose a los coruñeses que no acaten el llamamiento de ser “traidores a la patria”.

El 18 de julio ingresan en la prisión del antíguo convento de Santo Domingo, ubicado a los piés del altar de la Patrona de la ciudad, los miembros de la Junta, Pita da Veiga, Golpe y el médico Rodríguez. La Voz de Galicia se lamenta “Mal de las situaciones que comienzan por llenar la cárcel de patriotas”.

El día siguiente, 19 de julio, ingresa en prisión toda la Junta de Defensa. Dada la calidad de los detenidos, no se conducen al castillo de San Antón, sino a las dependencias del convento de Santo Domingo, donde son visitados por Sánchez Bregua y por doña Emilia Pardo Bazán.

Ese mismo día se constituye una segunda Junta presidida por José Martínez Pérez.

El 20 de julio saluda a los coruñeses con una editorial “Galicia no se rinde” de La Voz. El gobierno central de Sagasta está alarmado ante el problema coruñés, y Fernández latorre se entrevista en Madrid con el presidente del Consejo de Ministros. La reunión fructifica y los presos liberados el día siguiente, siendo recibidos entre vítores en la Plaza María Pita. Alfredo Brañas dirá: “En La Coruña se ha hecho más en unos meses por el regionalismo gallego que otras ciudades de Galicia en toda su historia”[3].

En septiembre se consumarán los cambios y Galicia quedará anexionada en la VII Región Militar aunque esto será efímero, y regresará la Capitanía a A Coruña con el Teniente General Luís Manuel de Pando. El Ayuntamiento le dará las gracias[4] y decidirá dedicar la Plaza de la Harina a Marcelo de Azcárraga, Ministro de la Guerra.

 

[1] Carlos Fdez. Santander. Juan Fernández Latorre, periodista y político coruñés. Vía Lactea,1995. Pag 56.

[2] Concretamente del Centro Regionalista de Galicia de Murguía y Alfredo Brañas.

[3] Santander. Pag 58

[4] Será retratado por Román Navarro, maestro de Picasso, y todavía expuesto en la galería del Palacio de María Pita.

© 2019 Suso Martinez